ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


запам'ятати

 

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 

Успішна реалізація Державних стандартів освіти, програм інформатизації освітньої галузі та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес залежить головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими методами. Відтак, педагог має постійно підвищувати свій фаховий рівень і вдосконалювати педагогічну майстерність.
Практика доводить, що сучасний учитель потребує уваги й допомоги працівників методичної служби в процесі науково-методичної діяльності. Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи міського методичного кабінету відділу освіти Селидівської міської ради, яка відповідає потребам педагогів, динамічно розвивається і є, на нашу думку, доцільною та ефективною.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ 

 

 

Методичний бюлетень №1-2/2012

Розглянуто науково-методичні аспекти оновлення змісту освіти; чинники впливу на якість освіти; основні засади формування ІКТ- компетентності педагога

Читати >>

 

Методичний бюлетень №3-4/2012

Міська Програма впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2012 – 2016), розроблена ММК

Читати >>

Методичний бюлетень №5/2013

Розкриті психолого-педагогічні аспекти виховання учнів з девіантною поведінкою у ЗНЗ. На допомогу класним керівникам

Читати >>

Методичний посібник

Groove - система організації спільної роботи, призначена для управління широким спектром проектних робіт. Для вчителів інформатики, учнів та кола читачів, які цікавляться новітніми ІТ

Читати >>

А.В.Молчанова

методист ММК

Формування професійної компетентності молодого психолога та соціального педагога через вико- ристання інноваційних технологій

Читати >>

 

Т.В.Гончарова

заст.директора ЗОШ №6

Авторська програма "Шлях до успіху через самоосвітню діяльність" на 2011-2015 рр.

Читати >>

І.В.Куроп'ятник

заст.директора ЗОШ №17

Організація та впровадження неперервної педагогічної діагностики на 2010-2015 рр. Цільова комплексна програма

Читати >>

В.В.Панасенко

завідувач ММК відділу освіти Селидівської міськради

"Крок за кроком до управлінської майстерності"

Читати >>

В.В.Панасенко

завідувач ММК

Методичний супровід розвитку навички читання молодших школярів та контролю за її якістю

Читати >>

І.В.Суханова

методист ММК

Розробка науково-методичного супроводу формування і реалізації освітніх траєкторій педагогічних працівників в міжатестаційний період

Читати >>

 

 

 

 

Наші досягнення

 

Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику