ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


запам'ятати

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ ст. 89, 90  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

 

Закон України «Про освіту» ст. 78, 79 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» ст. 37, 38, 51, 59

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 – Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

 

Листи Міністерства освіти і науки України:

- від 04 листопада 2019 р. № 1/9-683 – Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів  https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/;

- від 04 березня 2020 р. № 1/9-141 – Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – методичні рекомендації

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 

Основні принципи, закладені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників