ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Відеоінструкція для вступу 2019
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Відеоінструкція для вступу 2019

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 

Успішна реалізація Державних стандартів освіти, програм інформатизації освітньої галузі та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес залежить головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими методами. Відтак, педагог має постійно підвищувати свій фаховий рівень і вдосконалювати педагогічну майстерність.
Практика доводить, що сучасний учитель потребує уваги й допомоги працівників методичної служби в процесі науково-методичної діяльності. Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи міського методичного кабінету відділу освіти Селидівської міської ради, яка відповідає потребам педагогів, динамічно розвивається і є, на нашу думку, доцільною та ефективною.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ 

 

 

Методичний бюлетень №1-2/2012

Розглянуто науково-методичні аспекти оновлення змісту освіти; чинники впливу на якість освіти; основні засади формування ІКТ- компетентності педагога

Читати >>

 

Методичний бюлетень №3-4/2012

Міська Програма впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2012 – 2016), розроблена ММК

Читати >>

Методичний бюлетень №5/2013

Розкриті психолого-педагогічні аспекти виховання учнів з девіантною поведінкою у ЗНЗ. На допомогу класним керівникам

Читати >>

Методичний посібник

Groove - система організації спільної роботи, призначена для управління широким спектром проектних робіт. Для вчителів інформатики, учнів та кола читачів, які цікавляться новітніми ІТ

Читати >>

А.В.Молчанова

методист ММК

Формування професійної компетентності молодого психолога та соціального педагога через вико- ристання інноваційних технологій

Читати >>

 

Т.В.Гончарова

заст.директора ЗОШ №6

Авторська програма "Шлях до успіху через самоосвітню діяльність" на 2011-2015 рр.

Читати >>

І.В.Куроп'ятник

заст.директора ЗОШ №17

Організація та впровадження неперервної педагогічної діагностики на 2010-2015 рр. Цільова комплексна програма

Читати >>

В.В.Панасенко

завідувач ММК відділу освіти Селидівської міськради

"Крок за кроком до управлінської майстерності"

Читати >>

В.В.Панасенко

завідувач ММК

Методичний супровід розвитку навички читання молодших школярів та контролю за її якістю

Читати >>

І.В.Суханова

методист ММК

Розробка науково-методичного супроводу формування і реалізації освітніх траєкторій педагогічних працівників в міжатестаційний період

Читати >>

 

 

 

 

Наші досягнення

 

Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику Демонстрация эффекта увеличения картинки по клику