ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


запам'ятати

 

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Погода в Селидово

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ                                                                              

 

«Сучасні форми та методи організації корекційного процесу»

Логоритміка - система фізичних вправ, побудована на зв'язку слова, рухів, музики й нерозривно пов'язана з музичним вихованням. Ґрунтується на системі так званого «Ритмічного виховання», яке заснував на початку ХХ століття швейцарський педагог і музикант Еміль Жак Далькроз, в основу якого покладено вираження музики за допомогою рухів тіла.

 

Головна мета занять з логоритміки - подолання мовленнєвих порушень шляхом розвитку, виховання й корекції рухової сфери дітей у взаємодії слова з музикою та рухами, а також формування в дітей світоглядних, творчодіяльнісних і комунікативних компетентностей.

 

Завдання логоритмічних занять:

  • активізація вищої психічної діяльності через розвиток усіх видів уваги (слухової, зорової);
  • збільшення обсягу пам'яті;
  • розвиток зорового та слухового сприймання, тактильно-кінестетичних і кістково-м'язових відчуттів, відчуття ритму та слухомоторної координації;
  • формування рухових, рухомовленнєвих і загальних мовленнєвих навичок (дихання, темп, ритм, виразність);
  • збагачення та активізація словникового запасу;
  • формування зв'язного мовлення на такому рівні, щоб дитина мала змогу засвоювати граматичні конструкції речі, прийоми словотворення та словозаміни за аналогією, використовуючи власний досвід.

 

«Логоритміка як один із засобів корекції мовлення дітей»

 

 

З досвіду роботи вчителів-логопедів ДНЗ № 42 «Мальвіна» Чернопєнєвої І.В. та Чечети О.В.